Menu

Slovo úvodem

Karlovo údolí je výjimečným a malebným zákoutím uprostřed nádherné přírody na prahu NP České Švýcarsko. V posledních letech bylo téměř zapomenuto, avšak nyní znovu pomalu ožívá.

Pro lidi ho v novodobé historii objevil pan Karl Schütz, majitel pekařství ve Šluknově, který zde během výstavby železniční trati mezi Rumburkem a Šluknovem v roce 1872 zřídil vývařovnu pro dělníky a zvědavé kolemjdoucí. Když se o několik málo let později pustil do výstavby větší restaurace, která již stála na stejném místě jako pozdější lázeňský hotel, objevil při kopání základů neolitickou kamennou sekeru, která může svědčit o tom, že tímto údolím procházeli lidé již před tisíci lety.

Karlovo údolí bylo za posledních 140 let nejprve svědkem velké slávy, kdy se sem sjížděli lidé z celého světa, aby strávili několik dní ve věhlasných slunečních a vzdušných lázních, poté v téměř nezměněné podobě přežilo obě světové války a jako místo odpočinku a setkávání fungovalo přibližně až do 80. let 20. století, ačkoli jeho sláva již od 50. let postupně upadala.

Nejstrašnější rány někdejší nádherné budově hotelu s restaurací i celému areálu zasadilo posledních 10 let, kdy budova přestala být obývána a došlo k postupnému rozkrádání materiálu i vybavení a k následné degradaci stavby. Dílo zkázy dokončilo dlouhodobé zatékání a mrazové cykly, areál včetně umělých jezírek, altánů a lesního divadla si vzala zpět příroda a Karlovo údolí usnulo spánkem jako šípkové království v pohádce.

Na jaře roku 2016 se sem zatoulal princ i se svou rodinou, prosekali se kopřivami a ostružiním a v nánosu zeminy a listí v parku objevili původní betonové jezírko. Od tohoto okamžiku se Karlovo údolí navždy zapsalo do jejich srdcí a rozhodli se, že se pokusí o zázrak a ze všech sil se vynasnaží vrátit do tohoto místa radost a život.

Aktuálně

Galerie

Copyright © 2024 | Karlovo údolí